Functional > Vases

VASE TRIO
VASE TRIO
Wheel thrown Stoneware
14, 13, 12.5 x 5 inches